bonsai

Chữa bệnh cho cây

  • Chữa bệnh nấm sùi cho cây bonsai

    29-04-2021 Chữa bệnh cho cây

    Nguyên nhân và biện pháp chữa bệnh sùi ở cây sanh, si, hoa hồng … Chú ý: – Yêu cầu cây khi xử lý ở bước 1 phải khô ráo tránh chảy nhựa. – Tránh trời mưa cho cây trước và sau khi xử lý. – Mỗi một lượt xử lý cho một điểm...

    Chi tiết