Xin chào các bạn, các bạn có thể gọi tôi là Khôi. Tôi tạo ra trang web nhỏ này để học hỏi và chia sẻ những kiến thức về bonsai với tất cả các bạn