Các bạn thân mến, hôm nay mình ép giăm chỉnh sửa cho tác phẩm Hồn Quê nên làm một video chia sẻ cùng các bạn. Năm nay có nhiều biến đổi đặc biệt là thân, chi cành to ra, bộ bệ rễ đã lan kín chậu rất cảm xúc hy vọng sẽ đem đến nhiều cảm xúc cho các bạn khi thưởng lãm!

Thân mến,